Algemene voorwaarden

Door de toegang tot en / of het downloaden van enig materiaal of informatie van TRABISS INTERNATIONAL website of door het plaatsen van een bestelling bij TRABISS INTERNATIONAL , gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met een deel van dit document , gebruikt u dan geen TRABISS INTERNATIONAL website en download niets.

TRABISS INTERNATIONAL copyright en handelsmerken

De informatie in TRABISS INTERNATIONAL website onze aanbiedingen en advertenties op websites van derden , met inbegrip van maar niet beperkt tot TRABISS INTERNATIONAL naam , TRABISS INTERNATIONAL logo ‘s, video’s , afbeeldingen , teksten , downloadbare documenten en firmware TRABISS zijn auteursrechtelijk beschermd door Internationale auteursrecht , merkenrecht en octrooirecht .

Deze informatie of een deel ervan mag niet worden gekopieerd , gewijzigd, gepubliceerd of gedupliceerd op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van TRABISS INTERNATIONAL . Elk commercieel gebruik van enig onderdeel van deze informatie voorafgaand aan het verkrijgen van deze toestemming vormt een schending van het auteursrecht en of handelsmerk.

Derden Producten en Copyright

Alle andere producten , productnamen , logo’s en bedrijfsnamen of en wanneer in de TRABISS INTERNATIONAL website genoemde namen zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars .

TRABISS INTERNATIONAL is niet geassocieerd met een van deze bedrijven , niet verspreiden of vervaardigen van een van hun producten . TRABISS INTERNATIONAL gebruikt derden partij productnamen voor het enige doel van het helpen van onze klanten bij het kiezen van vervangende onderdelen die vervaardigd en / of verkocht worden door TRABISS INTERNATIONAL .

De producten die niet zijn gefabriceerd , maar verkocht door TRABISS INTERNATIONAL kan onderhevig zijn aan octrooien, handelsmerken , auteursrechten en andere rechten van hun fabrikanten . TRABISS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor enige claim van inbreuk op deze rechten.

TRABISS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van inbreuk op enig octrooi , handelsmerk of auteursrecht door zijn verkopers en leveranciers , zelfs indien de betrokken producten worden verkocht door TRABISS INTERNATIONAL .

Websites van derden

TRABISS INTERNATIONAL kan links bevatten naar de websites van derden voor het gebruikersgemak en of reclamedoeleinden . TRABISS INTERNATIONAL is niet verantwoordelijk voor het gebruik van websites van derden of enigerlei schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden , noch verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Derde partijen mogen geen gebruik maken van inhoud, foto’s en/of een deel van TRABISS INTERNATIONAL website behalve de homepage , zonder schriftelijke toestemming van TRABISS INTERNATIONAL .

Firmware downloads

Alle downloadbare firmware-upgrades zijn het exclusieve intellectuele eigendom van TRABISS INTERNATIONAL en beschermd door auteursrecht . Door zulk een firmware te downloaden , gaat u ermee akkoord om het uitsluitend te gebruiken met TRABISS INTERNATIONAL hardware voor het beoogde doel . Gaat u ermee akkoord niet te wijzigen , demonteren , nabouwen of firmware veranderen op geen enkele manier.

TRABISS INTERNATIONAL accepteert geen of impliceert aansprakelijkheid als gevolg van firmware-upgrades dergelijke upgrades worden volledig uitgevoerd voor risico van de gebruiker .

Gebruik als kritische componenten

Producten verkocht door TRABISS INTERNATIONAL worden niet toegelaten voor gebruik in kritische toepassingen . Kritische toepassingen hierin gedefinieerd als systemen waarin het falen van een enkele component een leven verlies of aanzienlijke materiële schade ( life support systemen , nucleaire , militaire enz. ) kunnen veroorzaken . Als u van plan om TRABISS INTERNATIONAL producten in dergelijke toepassingen te gebruiken , moet u eerst een schriftelijke toestemming verkrijgen van TRABISS INTERNATIONAL en heeft u een schriftelijke overeenkomst met TRABISS INTERNATIONAL met betrekking tot een dergelijk gebruik .

Privacy en Beveiliging

Om bestellingen uit te voeren , moet TRABISS INTERNATIONAL gegevens verzamelen , tijdelijke gegevens opslaan en doorgeven van persoonlijke informatie van de gebruiker, zoals naam , postadres en e-mailadressen , creditcardnummers , etc. TRABISS INTERNATIONAL zal niet doelbewust persoonlijke informatie delen met derden en / of instanties , tenzij in opdracht van de staat of de federale wet .

Elke via deze website verzamelde persoonlijke gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld in overeenstemming met de beginselen van de Data Protection Act 1998.

Cookies en Website Analyse (Website Traffic Analysis)

Wanneer gebruikers de TRABISS INTERNATIONAL website bezoeken, zullen hun computers automatisch worden voorzien van ‘cookies’. Cookies zijn tekstbestanden die de computers van gebruikers kunnen identificeren aan de TRABISS INTERNATIONAL webserver. De website maakt vervolgens “sessie” cookies om enkele van de voorkeuren van de gebruikers bewegen de website op te slaan. Cookies op zich niet identificeren individuele gebruikers te identificeren, maar alleen de gebruikte computer.
Veel websites doen dit om de verkeersstromen te volgen wanneer gebruikers websites bezoeken.
De TRABISS INTERNATIONAL website maakt gebruik van cookies van derden om het gebruik van de website, waaronder het aantal bezoekers te meten, hoe vaak pagina’s worden bekeken, en de stad en het land van herkomst van de gebruikers. Dit helpt om te bepalen wat populair is en kan de toekomstige inhoud en ontwikkeling beïnvloeden. Voor dit doel, maakt TRABISS INTERNATIONAL gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van het gebruik van de website. De door TRABISS INTERNATIONAL verzamelde informatie zal omvatten: IP-adres, de bezochte pagina’s, het type browser en besturingssysteem. De gegevens worden niet gebruikt om een gebruiker persoonlijk te identificeren. Voor nadere informatie over de door Google Analytics ingesteld cookies, verwijzen wij u naar de website van Google Code.
Met de meest recente webbrowsers kunt u cookies regelen. Dit kan gedaan worden via de browserinstellingen. Voor meer informatie over cookies, inclusief hoe te beheren en te verwijderen in verschillende browsers, bezoek http://www.allaboutcookies.org.

Deze website maakt gebruik van standaard beveiligingsfuncties zoals 256 bit SSL-encryptie , maar we willen u informeren dat er geen website of server 100% kan worden gegarandeerd voor veiligheid. Daarom, terwijl TRABISS INTERNATIONAL haar best doet om persoonlijke informatie van haar klanten te beschermen, gaat u akkoord dat u deze Website gebruikt op eigen risico .

U gaat ermee akkoord dat TRABISS INTERNATIONAL niet aansprakelijk is voor enig verlies en / of schade , inclusief maar niet beperkt tot schadevergoeding en identiteitsdiefstal als gevolg van het gebruik van deze site .

Garanties en beperking van aansprakelijkheid

TRABISS INTERNATIONAL producten worden geleverd met 1 jaar garantie en gegarandeerd vrij van fabricagefouten in materiaal en / of fabricagefouten . Als het product defect blijkt te zijn , zal TRABISS INTERNATIONAL het product gratis binnen 1 jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop vervangen of repareren . Zie hieronder voor beperkingen.

TRABISS INTERNATIONAL , onder eigen goeddunken kan besluiten tot reparatie, vervanging of restitutie van de kosten van de producten met gebreken . Alle defecte producten moeten eerst worden teruggestuurd naar TRABISS INTERNATIONAL en slagen voor een inspectie voordat aanspraak op garantie kan worden goedgekeurd . Defecten veroorzaakt door normale slijtage , onjuiste installatie , gebruik voor niet beoogde doel en / of misbruik zijn niet gedekt . Garantie vervalt als een deel van het product fysiek was beschadigd , ondergedompeld in vloeistoffen , blootgesteld aan elektrostatische ontlading , gedemonteerd of gerepareerd door onbevoegden.

Deze garantie is niet van toepassing op installatie -en verzendkosten. Eventuele onkosten ontstaan als gevolg van TRABISS INTERNATIONAL product fouten , met inbegrip van maar niet beperkt tot de installatie van het product , downtime en defecte uitgang zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de koper .

Deze website en alle inhoud wordt verstrekt op “AS IS “-basis . TRABISS INTERNATIONAL geeft geen garanties , expliciet of impliciet , inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel .

TRABISS INTERNATIONAL is niet aansprakelijk voor enige directe , indirecte , punitieve , incidentele of gevolgschade letsel , verlies of schade , waaronder niet beperkt tot verlies van gegevens , gemiste besparingen , verloren winsten of zakelijke kansen die voortvloeien uit het gebruik van deze website , en / of TRABISS INTERNATIONAL producten , ongeacht de omstandigheden , waaronder maar niet beperkt tot , contract , garantie , nalatigheid of risicoaansprakelijkheid.

TRABISS INTERNATIONAL is niet verplicht om producten of diensten aan u te verkopen of om uw zakelijke transactie te accepteren . TRABISS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om de verkoop te weigeren en de transactie te annuleren , zelfs na het checkout-proces is voltooid.

Opmerking : TRABISS INTERNATIONAL behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze overeenkomst te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving . Laatst gewijzigd datum : 06-09-2013.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van TRABISS INTERNATIONAL website of onze auteursrechtelijk beschermd materiaal , neem dan contact op met TRABISS INTERNATIONAL via een van de methoden op onze contact pagina.